พิธีทบทวนคำปฏิญาณและเดินสวนสนาม เนื่องในวันลูกเสือแห่งชาติ

โรงเรียนโพธิสารพิทยากร จัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม
เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2562
โดยกิจกรรมจัดขึ้นเมื่อวันที่ 1 กรกฏาคม 2562
ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 3 อาคาร 5

ภาพกิจกรรม   รูปภาพเพิ่มเติม >>คลิก<<