ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

? กำหนดการสอบกลางภาค 1/2562
 ระหว่างวันที่ 22-26 กรกฏาคม 2562 
? ตารางสอบระดับชั้น ม.ต้น ดูได้ที่ http://bit.ly/309QDS1
? ตารางสอบระดับชั้น ม.ปลาย ดูได้ที่ http://bit.ly/2NBmQjo