การประชุมผู้อำนวยการโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1

โรงเรียนโพธิสารพิทยากร จัดสถานที่การประชุมและต้อนรับ
ผอ.ดร.นิพนธ์ ก้องเวหา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้อำนวยการหน่วย ผู้อำนวยการโรงเรียน
ในการประชุมผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด สพม.1 
ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ อาคาร 5 ชั้น 3 โรงเรียนโพธิสารพิทยากร
เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2562

ภาพกิจกรรม   รูปภาพเพิ่มเติม >>คลิก<<