ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานส่งเสริมกิจการนักเรียน

โรงเรียนโพธิสารพิทยากร สังกัดสำนักงานพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานส่งเสริมกิจการนักเรียน จำนวน ๑ อัตรา


ดูผลการคัดเลือกทางลิ้งค์ด้านล่างนี้

ประกาศผลการคัดเลือกเจ้าหน้าที่งานส่งเสริมกิจการนักเรียน