ค่ายสานสัมพันธ์ศิลป์ภาษา (ภาษาฝรั่งเศส)

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาฝรั่งเศส ??)
ได้จัดกิจกรรมค่ายสานสัมพันธ์ศิลป์ภาษา (ภาษาฝรั่งเศส ??) ครั้งที่ 3
ในหัวข้องาน “La fête” หรือ เทศกาลงานฉลอง
โดยมีจุดประสงค์เพื่อสร้างทัศนคติที่ดีในการเรียนภาษาฝรั่งเศสให้กับนักเรียน ตลอดจนเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้อง
โดยมีกิจกรรมสันทนาการ กิจกรรมทางภาษาฝรั่งเศส การแสดงมุทาจิตต่อครูภาษาฝรั่งเศสทั้งสองท่าน
และการแนะนำการเรียนภาษาฝรั่งเศสจากนักเรียนรุ่นพี่ที่ประสบความสำเร็จในการเรียน
เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2562
ณ ห้องกาญจนาภิเษก โรงเรียนโพธิสารพิทยากร

ภาพกิจกรรม   รูปภาพเพิ่มเติม >>คลิก<<