กำหนดการจัดค่ายคุณธรรมนักเรียนระดับชั้น ม.2 ปีการศึกษา 2562

? แจ้งกำหนดการค่ายคุณธรรมนักเรียนระดับชั้น ม.2 ปีการศึกษา 2562
 ระหว่างวันที่ 20-21 มิถุนายน 2562 เวลา 08.00-16.00 น. (ไม่ค้างคืน)
? กำหนดการกิจกรรม http://bit.ly/2x0L0sQ
?‍♂️?‍♂️?‍♂️?‍♂️?‍♂️?‍♂️