การแข่งขันกีฬาว่ายน้ำ กีฬาระหว่างโรงเรียน ประจำปี 2562

น.ส.กนกวรรณ สังข์ทอง ม.6/9
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำ กีฬาระหว่างโรงเรียน ประจำปี 2562
จัดโดยกรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

วันที่แข่งขัน รางวัล
5 มิถุนายน 2562 🏅ฟรีสไตล์ 400 เมตร เหรียญทอง    🏅กรรเชียง 100 เมตร เหรียญทอง
6 มิถุนายน 2562 🏅ฟรีสไตล์ 200 เมตร เหรียญทอง    🏅กรรเชียง 200 เมตร เหรียญทอง
7 มิถุนายน 2562 🏅ฟรีสไตล์ 800 เมตร เหรียญทอง    🥉กรรเชียง 50 เมตร เหรียญทองแดง
สรุปเหรียญ 5 เหรียญทอง 1 เหรียญทองแดง

 

และได้รับถ้วยรางวัล 🏆 คะแนนรวมสูงสุด การแข่งขันว่ายน้ำ กรมพลศึกษา ปี2562
ณ สระว่ายน้ำวิสุทธารมณ์
เมื่อวันที่ 3 – 7 มิถุนายน 2562

ภาพกิจกรรม   รูปภาพเพิ่มเติม >>คลิก<<