คณะครูในกิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์เข้าร่วมบันทึกสื่อโทรทัศน์ เพื่อถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ พระบรมราชินี

คณะครูในกิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์ของโรงเรียนโพธิสารพิทยากร ในนามคณะผู้บำเพ็ญประโยชน์แห่งประเทศไทย
เข้าร่วมบันทึกสื่อโทรทัศน์ เพื่อถวายพระพร
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณพระบรมราชินี ประจำปี 2562
ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5
เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2562