การแข่งขันกีฬาแบดมินตัน รายการ 1HAPPYNESS CHAMPIONSHIP

การแข่งขันกีฬาแบดมินตัน รายการ 1HAPPYNESS CHAMPIONSHIP

ด.ญ.สโรชิน พลายพูล นักเรียนชั้น ม.2/8
ประเภทหญิงคู่ รุ่นไม่เกิน 15 ปี รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1
ประเภทหญิงเดี่ยวรุ่นไปเกิน 15 ปี รับรางวัล รองชนะเลิศ อันดับ 2
และ ด.ช.กันต์ธร เสนีวงศ์ ณ อยุธยา นักเรียนชั้น ม.2/10
ประเภทชายเดี่ยวไม่เกิน 13 ปี รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2
ณ สนามแบดมินตันพรหมลิขิต กรุงเทพฯ
ระหว่างวันที่ 25-26 พ.ค. 2562


เด็กหญิงกุลธิดา หาสุข นักเรียนชั้น ม.3/10
ชนะเลิศหญิงเดี่ยว รุ่นไม่เกิน 15 ปี
และ ชนะเลิศหญิงคู่รุ่น อายุไม่เกิน 15 ปี