กำหนดการลงทะเบียนเรียนซ้ำ นักเรียนชั้น ม.2,3,5,6

? แจ้งกำหนดการลงทะเบียนเรียนซ้ำ
 นักเรียนชั้น ม.2,3,5,6
 ลงทะเบียนในวันอังคารที่ 28 พ.ค. 62 ระหว่างเวลา 08.00-08.30 น. (หลังเลิกแถว) โดยรับใบลงทะเบียนเรียนซ้ำได้ที่ คุณครูที่ปรึกษา
 ณ สนามหลวงพิลาศวรรณสาร (หน้าเสาธง)
‼️ ลงทะเบียนได้ในวันและเวลาตามที่แจ้งเท่านั้น