กำหนดการจัดค่ายคุณธรรม ระดับชั้น ม.4

?โรงเรียนโพธิสารพิทยากร แจ้งกำหนดการจัดค่ายคุณธรรม ให้กับนักเรียนชั้น ม.4 ประจำปีการศึกษา 2562 
 ระหว่างวันที่ 30-31 พ.ค. 62 เวลา 07.00-16.00 น. (ไม่ค้างคืน)
 แต่งกายชุดนักเรียน เสื้อนักเรียนสีขาว
? เปิดกำหนดการได้ที่ http://bit.ly/2YOJqpG