กำหนดการ ตรวจสุขภาพนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562

งานพยาบาล โรงเรียนโพธิสารพิทยากร กำหนดวันตรวจสุขภาพให้กับนักเรียน กำหนดการดังนี้

วันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน 2562   นักเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม.6
วันอังคารที่ 11 มิถุนายน 2562  นักเรียนระดับชั้น ม.2 และ ม.5
วันพุธที่ 12 มิถุนายน 2562  นักเรียนระดับชั้น ม.3 และ ม.4