ประกาศรายชื่อกิจกรรมชุมนุม ภาคเรียนที่ 1-2562 

📣 ประกาศรายชื่อกิจกรรมชุมนุม ภาคเรียนที่ 1-2562
‼️ บางรายกิจกรรมเป็นกิจกรรมเฉพาะด้าน มีการคัดเลือกนักเรียน หรือเป็นกิจกรรมที่เปิดรับนักเรียนมีจิตอาสาเพื่อช่วยงานโรงเรียน
🌍 เปิดดูได้ที่ http://bit.ly/2VDUuIX
🔶 บางกิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลง นักเรียนสอบถามที่คุณครูที่ปรึกษาชุมนุม
🙇‍♂️ หากมีข้อสงสัยกรุณาสอบถามกลุ่มบริหารวิชาการ โทร. 024486130 ต่อ 117