การแข่งขันเทควันโด Royal Princess cup ครั้งที่ 9 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เด็กหญิงพุทธิมา อิสมัน ม.3/5 และ
เด็กชายคชภพ วงศ์เตริญ ม.1/12
เข้าร่วมแข่งขันกีฬาเทควันโด พุ่มเซ่
การแข่งขันเทควันโด Royal Princess cup ครั้งที่ 9
ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

โดย เด็กหญิงพุทธิมา อิสมัน ได้รับ
รางวัลชนะเลิศ ประเภทพุมเซ่คู่ผสม สายดำ รุ่นอายุ 15-17 ปี
รางวัลชนะเลิศ ประเภทพุมเซ่ทีม สายดำ รุ่นอายุ 15-17 ปี
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 ประเภทพุมเซ่เดี่ยวหญิง สายดำ รุ่นอายุ 15-17 ปี
และ ด.ช.คชภพ วงศ์เจริญ ได้รับ
รางวัลชนะเลิศ ประเภทพุมเซ่ คู่ผสม สายดำแดงรุ่น 11-12 ปี
รางวัลชนะเลิศ ประเภทพุมเซ่ ทีม สายดำแดง รุ่น 11-12 ปี
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 ประเภทพุมเซ่ เดี่ยวชาย สายดำแดง รุ่น 11-12 ปี
ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิต
วันที่ 11 พฤษภาคม 2562