ตารางเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

📣 แจ้งตารางเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
🌍 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 http://bit.ly/2JBv1Zo
🌍 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 http://bit.ly/2vNmgDt
🌍 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 http://bit.ly/2PVYSwW
🌍 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 http://bit.ly/2LyCKu7
🌍 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 http://bit.ly/308LtGC
🌍 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 http://bit.ly/2WzgzFa
‼️ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤษภาคม 2562 #อาจมีการเปลี่ยนแปลง