ประกาศผลการประมูลราคาผู้ประกอบการจำหน่ายน้ำดื่มและเครื่องดื่ม ปีการศึกษา 2562

ตามที่โรงเรียนโพธิสารพิทยากร ได้ประกาศสรรหาผู้ประกอบการจำหน่ายน้ำดื่มและเครื่องดื่ม ประจำปีการศึกษา 2562 
คณะกรรมการสวัสดิการโรงเรียนโพธิสารพิทยากร ได้พิจารณาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ตามหนังสือประกาศทางด้านล่างนี้

หนังสือประกาศผลการเปิดซองประมูลราคาผู้ประกอบการจำหน่ายน้ำดื่มและเครื่องดิ่ม