ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 จากผลการสอบจัดชั้นเรียน

? ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 จากผลการสอบจัดชั้นเรียน 
? ดูรายชื่อนักเรียนตามห้องเรียนได้ที่http://bit.ly/2Jkh0zf
‼️ให้นักเรียน ม.1 ใช้รายชื่อตามห้องเรียนนี้ในการเข้าเรียนและกิจกรรมต่างๆ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป