ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 5 ตำแหน่ง

โรงเรียนโพธิสารพิทยากร

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1

ได้ดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 5 ตำแหน่ง เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

โดยมีผู้ผ่านการคัดเลือก

ตามหนังสือประกาศทางลิงค์ด้านล่างนี้

 

หนังสือประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว