พิธีมุทิตาคารวะ “ร่วมสืบสานประเพณีไทย โพธิสารฯ กราบขอพรผู้ใหญ่ เนื่องในวันสงกรานต์”

โรงเรียนโพธิสารพิทยากร จัดงานมุทิตาคารวะ
“ร่วมสืบสานประเพณีไทย โพธิสารฯ กราบขอพรผู้ใหญ่ เนื่องในวันสงกรานต์”  ประจำปี 2562
เพื่อเป็นการอนุรักษ์ส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทยและแสดงถึงความกตัญญูต่อครูบาอาจารย์
ขอขมาลาโทษที่เคยล่วงเกิน และขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคล
โดยนายวินัย วิไลลักษณ์ อดีตผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธี
ณ สนามหลวงพิลาศวรรณสาร โรงเรียนโพธิสารพิทยากร
เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562

ภาพกิจกรรม   รูปภาพเพิ่มเติม >>คลิก<<