ประกาศรายชื่อนักเรียน แยกตามห้องเรียน โครงการยกระดับความรู้ด้านวิชาการ (ปรับพื้นฐาน) นักเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2562

? ประกาศรายชื่อนักเรียน แยกตามห้องเรียน โครงการยกระดับความรู้ด้านวิชาการ (ปรับพื้นฐาน) นักเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2562
? รายชื่อนักเรียน ม.1 http://bit.ly/2DgU14q
? รายชื่อนักเรียน ม.4 http://bit.ly/2ZhXr0i

‼️หมายเหตุ รายชื่อและห้องเรียนนี้ใช้เฉพาะในช่วงเรียนปรับพื้นฐาน ตามโครงการฯ ระหว่างวันที่ 17-29 เมษายน 2562 และ สอบจัดชั้นเรียนวันที่ 29 เมษายน 2562 เท่านั้น 
 แต่งกายชุดนักเรียนโรงเรียนเดิมหรือชุดของโรงเรียนโพธิสารพิทยากร
 กระเป๋านักเรียนใช้ของโรงเรียนเดิมหรือของโรงเรียนโพธิสารพิทยากร