การแข่งขันแบดมินตัน อบจ. นครศรีฯ ลิกอร์เกมส์ 2019

เด็กชายปิติกมล พานแก้ว นักเรียนชั้น ม.2/12
รับรางวัลชนะเลิศแบดมินตัน รุ่น 17 ปี

นายธนโชติ ลาภบำรุงวงศ์ นักเรียนชั้น ม.4/8
รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 รุ่น 17 ปี

และ ชายคู่ รุ่นอายุ 17 ปี
นายกฤตพงศ์ โพธิ์ทิพย์ ม.2/12 คู่กับ นายอภิรักษ์ เกตุระหงส์ ม.3/8
รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2
ในการแข่งขันแบดมินตัน อบจ. นครศรีฯ ลิกอร์เกมส์ 2019
ระหว่างวันที่ 1 – 7 เมษายน 2562
ณ ศูนย์กีฬาในร่ม อบจ.นครศรีธรรมราช
จังหวัดนครศรีธรรมราช