พิธีมอบประกาศนียบัตร และปัจฉิมนิเทศ ม.6 ปี’61 รุ่นชมพูพันธุ์ทิพย์

โรงเรียนโพธิสารพิทยากรจัดพิธีมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561 รุ่นชมพูพันธุ์ทิพย์ ที่จบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2562
ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 5) และสนามหลวงพิลาศวรรณสาร โรงเรียนโพธิสารพิทยากร

ภาพกิจกรรม   รูปภาพเพิ่มเติม >>คลิก<<