การสอบสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษ ม.1 EP และม.4 EP/IEP ปีการศึกษา 2562

การสอบสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2562 ของโรงเรียนโพธิสารพิทยากร
เมื่อวันที่ 12 – 13 มีนาคม 2562

 

ภาพกิจกรรม   รูปภาพเพิ่มเติม >>คลิก<<