แจ้งนักเรียนนักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 ที่ต้องเรียนซ้ำ

? แจ้งนักเรียนนักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 ที่ต้องเรียนซ้ำ 
 ให้รีบติดต่อครูผู้สอน ภายในวัน 15 มีนาคม 2562 
‼️ เพื่อนักเรียนจะได้จบพร้อมรุ่น