แจ้งนักเรียนสามารถตรวจสอบผลการสอบซ่อมครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

?? แจ้งนักเรียนสามารถตรวจสอบผลการสอบซ่อมครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
? สามารถตรวจสอบผ่านหน้าเว็บ ในวันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 18.00 น.ได้ที่ http://203.114.116.51/transcripts หรือ 
? บอร์ดผลการเรียน ณ โรงเรียนโพธิสารพิทยากร (18 มีนาคม 2562)

? นักเรียนที่มีผลการเรียนไม่ผ่าน ลงทะเบียนสอบซ่อมครั้งที่ 2 ภายในวันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2562 เวลา 08.00-12.00 น ที่กลุ่มบริหารวิชาการ
‼️ถ้านักเรียนไม่มาลงทะเบียนในครั้งนี้ หรือลงแล้วแต่สอบซ่อมไม่ผ่าน นักเรียนต้องเรียนซ้ำในรายวิชานั้น