ประกาศรายชื่อนักเรียนมีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ม.1 EP ปีการศึกษา 2562

? ประกาศรายชื่อนักเรียนมีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 EP หรือโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2562
สอบสัมภาษณ์ วันอังคารที่ 12 มีนาคม 2562 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมกาญจนาภิเษก โรงเรียนโพธิสารพิทยากร (เริ่มรับลงทะเบียน ตั้งแต่เวลา 08.00 น.)
? เปิดดูได้ที่ https://goo.gl/RF1mUk