เปิดรับสมัครนักเรียน ชั้น ม.1 ห้องเรียนปกติ / IEP และ ม.4 ห้องเรียนปกติ ประจำปีการศึกษา 2562

? โรงเรียนโพธิสารพิทยากร เปิดรับสมัครนักเรียน ชั้น ม.1 ห้องเรียนปกติ / IEP และ ม.4 ห้องเรียนปกติ ประจำปีการศึกษา 2562
 จำหน่ายคู่มือการสมัคร ตั้งแต่วันที่ 5 – 27 มีนาคม 2562 (ติดต่อซื้อได้ที่กลุ่มบริหารวิชาการ ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
 เปิดระบบกรอกข้อมูลแจ้งความประสงค์ผ่านเว็บไซต์ ?http://203.114.116.51/psadmission ตั้งแต่วันที่ 10 มีนาคม 2562 เป็นต้นไป
(ใช้รหัสเข้าระบบที่อยู่ในเล่มคู่มือการสมัคร โดยศึกษาคู่มือการใช้งานระบบกรอกข้อมูลแจ้งความประสงค์เข้าศึกษาต่อฯ ได้ที่ ?https://goo.gl/CXW4mu)
 ยื่นสมัคร ม.1 ห้องเรียนปกติ/IEP และ ม.4 ห้องเรียนปกติ วันที่ 22 – 27 มีนาคม 2562

(ยกเว้น ม.1 ความสามารถพิเศษศิลปะ ยื่นใบสมัครวันที่ 22-23 มีนาคม 2562 และ หยุดรับสมัครวันที่ 24 มีนาคม 2562)
 กำหนดการและปฏิทินรับสมัคร ม.1 หลักสูตรปกติ/IEP และ ม.4 หลักสูตรปกติ เปิดดูได้ที่ ?https://goo.gl/v1HRyB หรือโบวชัวร์การรับสมัคร ?https://goo.gl/fRNQcS

‼️หมายเหตุ
? คะแนน O-Net ยื่นในวันสมัคร
หากมีปัญหาสอบถามเกี่ยวกับระบบกรอกข้อมูลแจ้งความประสงค์ผ่านเว็บไซต์ (**เฉพาะระบบเท่านั้น) สอบถามได้ที่ LineID : @tcr2679o หรือคลิกที่ https://line.me/R/ti/p/%40tcr2679o
หากมีปัญหาหรือต้องการข้อมูลอื่น ๆ เพิ่มเติม ติดต่อกลุ่มบริหารวิชาการ ☎️ 024487105