ทัศนศึกษา ประวัติศาสตร์อยุธยา ระดับชั้นม.2

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
จัดกิจกรรมทัศนศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ค่ายสร้างสรรค์พัฒนาคุณภาพเด็กไทย : เรียนรู้ประวัติศาสตร์สู่ความรักชาติ
ณ ค่ายประวัติศาสตร์กรุงศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562

ภาพกิจกรรม   รูปภาพเพิ่มเติม >>คลิก<<