การแข่งขันตอบปัญหาทางกฏหมาย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

การแข่งขันตอบปัญหาทางกฏหมาย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
จัดโดย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
มีนักเรียนเข้าแข่งขันจากโรงเรียนมัธยมต่างๆ ร่วมตอบปัญหาทั้งสิ้น จำนวน 12 โรงเรียน
ผลการแข่งขัน โรงเรียนโพธิสารพิทยากร ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562
ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ครูบรรเรง ขัดสุข ผู้ดูแลฝึกซ้อม