โครงการจัดสอบ Pre ม.1 ประจำปีการศึกษา 2562

โรงเรียนโพธิสารพิทยากร จัดสอบโครงการ Pre ม.1 ประจำปีการศึกษา 2562
มีนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาจากหลายโรงเรียน ที่สนใจสมัครเข้าร่วมสอบในโครงการ ทั้งสิ้นจำนวน 1,226 คน
โดยโรงเรียนได้ดำเนินการจัดสอบ เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562 ระหว่างเวลา 08.00 – 12.00 น.

 

ภาพกิจกรรม   รูปภาพเพิ่มเติม >>คลิก<<