“คนดี ศรีโพธิสาร” ครั้งที่ 13

กลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนโพธิสารพิทยากร จัดกิจกรรมประกาศเกียรติคุณนักเรียน
“คนดีศรีโพธิสาร” ครั้งที่ 13 ปีการศึกษา 2561
โดยนายชัยวัฒน์ พัฒนเจริญ ประธานผู้ประกอบการร้านค้าหนองแขม เป็นประธานในพิธีโดยเกณฑ์การคัดเลือกนักเรียน คือ มีวินัย ซื่อสัตย์ จิตใฝ่อาสา
ปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียน  สร้างประโยชน์และชื่อเสียงให้กับสถานศึกษา
เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2562
ณ โรงเรียนโพธิสารพิทยากร

 

ภาพกิจกรรม   รูปภาพเพิ่มเติม >>คลิก<<