ประกาศผลพิจารณาผู้ประกอบการจำหน่ายวัสดุอุปกรณ์การศึกษา ปีการศึกษา 2562

สวัสดิการโรงเรียนโพธิสารพิทยากร
ประกาศผลการพิจารณาสรรหาผู้ประกอบการจำหน่ายวัสดุอุปกรณ์การศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2562

รายละเอียดตามลิ้งค์ด้านล่าง
หนังสือประกาศผลพิจารณาผู้ประกอบการจำหน่ายวัสดุอุปกรณ์การศึกษา ปีการศึกษา 2562