กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

โรงเรียนโพธิสารพิทยากร จัดกิจกรรม
“ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ตลาดนัดสนามหลวงพิลาศวรรณสาร” (Moderate Class More Knowledge Sanamluangpilaswannasarn Fair)
มีการจัดฐานกิจกรรมของแหล่งเรียนรู้ภายนอกสถานศึกษา เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้เพิ่มเติม ในทักษะอาชีพต่าง ๆ
โดยได้รับความร่วมมือในการจัดฐานกิจกรรม ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ จากโรงเรียนในกลุ่มที่ 4 ดังนี้ โรงเรียนสุวรรณพลับพลาพิทยาคม โรงเรียนมหรรณพาราม และจากแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา

เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2561
ณ สนามหลวงพิลาศวรรณสาร โรงเรียนโพธิสารพิทยากร

ภาพกิจกรรม   รูปภาพเพิ่มเติม >>คลิก<<