พิธีปฏิญาณตน เนื่องในกิจกรรมสัปดาห์วันครู

คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา
เข้าร่วมพิธีปฏิญาณตนของข้าราชการครูและบุคลากรโรงเรียนโพธิสารพิทยากร เนื่องในกิจกรรมสัปดาหฺวันครู
เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2562
ณ สนามหลวงพิลาศวรรณสาร โรงเรียนโพธิสารพิทยากร