กิจกรรมวันคริสต์มาสและวันปีใหม่

โรงเรียนโพธิสารพิทยากร
จัดกิจกรรมวันคริสต์มาสและวันปีใหม่ให้นักเรียน
เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2561
ณ สนามหลวงพิลาศวรรณสาร โรงเรียนโพธิสารพิทยากร

ภาพกิจกรรม   รูปภาพเพิ่มเติม >>คลิก<<