การแข่งขันทักษะภาษาฝรั่งเศสระดับภาคกลางและกรุงเทพมหานคร

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาฝรั่งเศส) โรงเรียนโพธิสารพิทยากร
ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันทักษะภาษาฝรั่งเศสระดับภาคกลางและกรุงเทพมหานคร
ในงานกิจกรรมประจำปีของภาควิชาภาษาฝรั่งเศส คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2562 

“นักเรียนแผนการเรียนภาษาฝรั่งเศส โรงเรียนโพธิสารพิทยากร ได้ 3 รางวัลแข่งขันทักษะภาษาฝรั่งเศสระดับภาค” ได้แก่

1.​ รางวัลชนะเลิศ​ การแข่งขันละครสั้นภาษาฝรั่งเศส (Concours de saynète)​ ได้แก่​ นายเมธานันต์​ งามกิตติคุณ​ ม.4/2,​นางสาววรัตตรา​ วัฒนไกร, นางสาวอธิปภรณ์​ ศรีเล็ก, นางสาวอิสริยะ​ ศิริพรม​ และ​ นางสาวณัฐธิดา​ เรืองฤทธิ์​ ม.5/9

 

2.​รางวัลรองชนะเลิศอันดับ​ 2​ การแข่งขันตอบปัญหาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประเทศ​ฝรั่งเศ​ส​ (Concours de questions sur la culture française) ได้แก่นายธัญยธรณ์ แก้วใสหุ่น​ ม.5/9

 

3.​ รางวัลชมเชย​ การแข่งขันวาดภาพตามคำบอกจากภาษาฝรั่งเศส(Concours de dessins d’après une histoire racontée)​ ได้แก่​ นางสาวภัทรียา​ อังศุชัยกิจ​ และ​ นางสาวนิรัตดา​ มะโนชาติ​ ม.5/5

ควบคุมการแข่งขันและฝึกซ้อมโดยครูสถาพร เผือกมุ่ย และ ครูกาญจนา สุวรรณสุข ครูภาษาฝรั่งเศส กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาฝรั่งเศส) โรงเรียนโพธิสารพิทยากร