การแข่งขันลับสมองประลองคำศัพท์ภาษาญี่ปุ่น

นักเรียนแผนการเรียนภาษาญี่ปุ่น เข้าร่วมการแข่งขันลับสมองประลองคำศัพท์ภาษาญี่ปุ่น
โพธิสารพิทยากร ทีม 114,514iiyo,koiyo
ได้รับรางวัลชนะเลิศ
พร้อมเงินรางวัล 3,000 บาทเมื่อวันที่ 10 มกราคม 2562
ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)

 

ภาพกิจกรรม   รูปภาพเพิ่มเติม >>คลิก<<