ทัศนศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

โรงเรียนโพธิสารพิทยากร จัดโครงการทัศนศึกษาของระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2562
ณ สัทธา อุทยานไทย อำเภอท่าแพ
หนังใหญ่วัดขนอนและสุนทรีแลนด์ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

 

ภาพกิจกรรม   รูปภาพเพิ่มเติม >>คลิก<<