นักเรียนโรงเรียนโพธิสารพิทยากร เข้ารับโล่รางวัลและโอวาทจากนายกรัฐมนตรี

นักเรียนโรงเรียนโพธิสารพิทยากร ได้รับการคัดเลือกเป็นเด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี 2562
ด้านวิชาการ(หุ่นยนต์) เด็กหญิงลลิตา ดีเลิศ นักเรียนชั้น ม.1/3
ด้านกีฬาและนันทนาการ เด็กชายสุวพิชญ์ สิริสินรุ่งเรือง นักเรียนชั้น ม.3/12เข้าเยี่ยมคารวะ รับโล่รางวัลและรับโอวาทจาก พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
เมื่อวันพุธที่ 9 มกราคม 2562
ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

 

ภาพกิจกรรม   รูปภาพเพิ่มเติม >>คลิก<<