สรรหาผู้ประกอบการจำหน่ายวัสดุอุปกรณ์การศึกษา และประกันอุบัติเหตุ ปีการศึกษา 2562

โรงเรียนโพธิสารพิทยากร
มีความประสงค์จะสรรหาผู้ประกอบการจำหน่ายวัสดุอุปกรณ์การศึกษา และประกันอุบัติเหตุ
ปีการศึกษา 2562


ผู้ที่สนใจสามารถยื่นซองเสนอราคาพร้อมสินค้าตัวอย่างได้ที่
นางโกสุม งามดวงใจ ห้องกลุ่มบริหารทั่วไป
ในวันและเวลาราชการ
ตั้งแต่วันที่ 2 – 22 มกราคม 2561
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02-448-7106

หนังสือประกาศสรรหาผู้ประกอบการจำหน่ายวัสดุอุปกรณ์การศึกษา และประกันอุบัติเหตุ