การแข่งขันแบดมินตันเพื่อสุขภาพในเนื่องในวันกีฬาแห่งชาติ ประจำปี 2561

ด.ช.ฉัตรพล เขาแหลมทอง ม.2/8
รับรางวัลชนะเลิศ รุ่น 13 ปีชายเดี่ยว

ด.ช.กันต์ธร เสรีวงศ์ ณ อยุธยา ม.1/10
รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 รุ่น 13 ปีชายเดี่ยว

ด.ช.ฉัตรพล เขาแหลมทอง ม.2/8
ด.ช.อมรศิริ ศรีสมัย ม.1/10
รับรางวัลชนะเลิศชายคู่ รุ่น 13 ปี

ด.ช.ฉัตรพล เขาแหลมทอง ม.2/8
ด.ช.อมรศิริ ศรีสมัย ม.1/10
รับรางวัลรองชนะอันดับที่ 2 รุ่น 15 ปีชาย

ในการแข่งขันแบดมินตันเพื่อสุขภาพในเนื่องในวันกีฬาแห่งชาติ ประจำปี 2561
เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2561
ณ สนามกีฬาแบดมินตันฮิปโปแคนปัส
จ.นนทบุรี