โรงเรียนโพธิสารพิทยากร ต้อนรับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์มาศึกษาดูงาน

คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากร โรงเรียนโพธิสารพิทยากร
ต้อนรับครูและคณะ จากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์มาศึกษาดูงาน
ณ ห้องประชุม อาคารเฉลิมพระเกียรติ
เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2561

 

ภาพกิจกรรม   รูปภาพเพิ่มเติม >>คลิก<<