กำหนดการและกรอกข้อมูล พิมพ์ใบสมัคร โครงการ Pre ม.1/2562 เพื่อให้นักเรียนทดลองสอบก่อนการสอบคัดเลือกจริง

🏫 กำหนดการ โครงการ Pre ม.1/2562 เพื่อให้นักเรียนทดลองสอบก่อนการสอบคัดเลือกจริง
 รับสมัครตั้งแต่วันที่ 7 มกราคม 2562 – 9 กุมภาพันธ์ 2562 
✅ กรอกข้อมูล และพิมพ์ใบสมัครได้ที่ http://203.114.116.51/prem1 ตั้งแต่วันที่ 7 มกราคม 2562
✅ ยื่นใบสมัครด้วยตนเองหรือผู้ปกครองพร้อมรูปถ่าย 1 นิ้ว ได้ตั้งแต่วันที่ 7 มกราคม 2562 – 9 กุมภาพันธ์ 2562 ณ กลุ่มบริหารวิชาการ
 สอบวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562
 ประกาศผล วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562
🌎 ดูรายละเอียดได้ที่ https://goo.gl/Y7CV1d