ปฏิทินรับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2562

 

? ปฏิทินรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2562

โบวชัวร์การรับสมัคร https://goo.gl/fRNQcS
? กำหนดการรับสมัคร ม.1 EP และ ม.4 EP/IEP เปิดดูได้ที่ https://goo.gl/TP8gCv
? กำหนดการรับสมัคร ม.1 หลักสูตรปกติ/IEP และ ม.4 หลักสูตรปกติ เปิดดูได้ที่ https://goo.gl/v1HRyB
‼️หมายเหตุ โปรดศึกษาข้อมูลให้ละเอียด