การแข่งขันกีฬาสีภายใน “โพธิสารเกมส์” ครั้งที่ 31

โรงเรียนโพธิสารพิทยากร จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีภายใน “โพธิสารเกมส์”
ครั้งที่ 31 ประจำปีการศึกษา 2561
เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน และ วันที่ 3 ธันวาคม 2561
ณ โรงเรียนโพธิสารพิทยากร

ภาพกิจกรรม    วันแรก    วันที่สอง