พิธีเปิดสอบธรรมสนามหลวง ประจำปี 2561

กลุ่มสาระการเรียนสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนโพธิสารพิทยากร
ร่วมกับสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง จัดพิธีเปิดสอบธรรมสนามหลวง
โดยมีผู้เข้าสอบ ธรรมศึกษาชั้นตรี จำนวน 446 คน
ธรรมศึกษาชั้นโท จำนวน 444 คน
ธรรมศึกษาชั้นเอก 250 คนเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561
ณ โรงเรียนโพธิสารพิทยากร

ภาพกิจกรรม   รูปภาพเพิ่มเติม >>คลิก<<