นักเรียนแผนการเรียนภาษาฝรั่งเศสชนะเลิศระดับเขต 2 รายการ ได้เป็นตัวแทนไปแข่งระดับภาค

ผลการแข่งขันทักษะภาษาฝรั่งเศส​ ??

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตกรรม วิชาการและเทคโนโลยี นักเรียนเขตพื้นที่​ สพม​ 1​

ของนักเรียนแผนการเรียนภาษาฝรั่งเศส​ โรงเรียนโพธิสารพิทยากร​

ได้แก่  – ?การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาฝรั่งเศส​ ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทอง​ (ได้เป็นตัวแทนไปต่อระดับภาค) ได้แก่ นายเริงฤทธิ์ ตั้งตรงผล ม.6/2 และนางสาวผุสดีย์ ประเสริฐวิทย์ ม.6/5


– ?การแข่งขันละครสั้นภาษาฝรั่งเศส​ ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทอง​ (ได้เป็นตัวแทนไปต่อระดับภาค) ได้แก่ นางสาวณัฐธิดา เรืองฤทธิ์, นางสาวอิสริยะ ศิริพรม, นางสาวอธิปภรณ์ ศรีเล็ก, นางสาววรัตรา วัฒนไกร ม.5/9 และนายเมธานันต์ งามกิตติคุณ ม.4/2


– ?การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษา​ฝรั่งเศส​ ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน​ รองชนะเลิศอันดับ​ 2 ได้แก่ นางสาวปุณยาพร โอฬารเสถียร และ นางสาวกมลตรี ศานติเนตร ม.6/5
ควบคุมและฝึกซ้อมโดยครูสถาพร เผือกมุ่ยและ ครูกาญจนา สุวรรณสุข กลุ่มสาระการเรียนภาษาต่างประเทศ (ภาษาฝรั่งเศส) โรงเรียนโพธิสารพิทยากร