นักเรียนแผนการเรียนภาษาฝรั่งเศส เข้ารับพระราชทานรางวัลทักษะภาษาฝรั่งเศสระดับชาติ

นายเริงฤทธิ์ ตั้งตรงผล นักเรียนชั้น ม.6/5 แผนการเรียนภาษาฝรั่งเศส โรงเรียนโพธิสารพิทยากร
เข้ารับพระราชทานเกียรติบัตรรางวัลที่ 3 การแข่งขันตอบปัญหาเกี่ยวกับประเทศฝรั่งเศส-ไทย จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ในการแข่งขันทักษะภาษาฝรั่งเศสระดับชาติในงานกิจกรรมประจำปีของสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย ประจำปี 2561 ณ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 11 พฤศจิกายน 2561
ควบคุมและฝึกซ้อมโดยครูสถาพร เผือกมุ่ย และ ครูกาญจนา สุวรรณสุข กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาฝรั่งเศส) โรงเรียนโพธิสารพิทยากร

M. Rernrit Tangtongpol, élève de français en M.6/5 de l’école Potisarnpittayakorn, a remporté le troisième prix dans le concours de questions-réponses de culture générale sur la France-la Thailande à la fête annuelle de l’ATPF à la faculté d’éducation Université Chulalongkorn, le 11 novembre 2018. Entraîné par M.Sathaporn PHUAKMUI et Mlle. Kanchana Suwannasuk. 

A cette occasion d’honneur, Son Altesse la princesse Maha Chakri Sirindhorn est venue procéder à la remise des prix aux gagnants.