การแข่งขันประดิษฐ์กระทงประกวด

โรงเรียนโพธิสารพิทยากร
จัดกิจกรรมการแข่งขันประดิษฐ์กระทงประกวดในแต่ระดับชั้น
โดยใช้วัสดุจากธรรมชาติและประดิษฐ์กระทงมอบให้วัดโพธิ์(ตลิ่งชัน) และวัดจำปา

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561
ณ โรงอาหารและสนามหลวงพิลาศวรรณสาร
โรงเรียนโพธิสารพิทยากร

ภาพกิจกรรม   รูปภาพเพิ่มเติม >>คลิก<<