งานประเพณีลอยกระทง ณ วัดโพธิ์(ตลิ่งชัน)

โรงเรียนโพธิสารพิทยากรจัดกิจกรรมประเพณีลอยกระทงร่วมกับวัดโพธิ์(ตลิ่งชัน) เป็นประจำทุกปี

โดยมีการประกวดหนูน้อยนพมาศ – นางนพมาศ การแสดงวงดนตรี นักร้อง และจำหน่ายกระทงจากฝีมือนักเรียนโรงเรียนโพธิสารพิทยากร

เงินที่ได้จากงานทุกบาททุกสตางค์ทางโรงเรียนมอบให้กับทางวัดโพธิ์(ตลิ่งชัน) ทั้งสิ้น
เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561
ณ วัดโพธิ์(ตลิ่งชัน)

ภาพกิจกรรม   รูปภาพเพิ่มเติม >>คลิก<<